Naš tim

Naša briga je da Vi ostvarite sva Vaša prava

Spremni smo da odgovorimo i na najsloženije zadatke i da ponudimo najadekvatnija rešenja vaših problema. Advokatska kancelarija Ristović svoj rad bazira na sistematskom pristupu, temeljnoj pripremi i aktivnom učešću u kreiranju odbrane.

Upoznajte naš tim

Nikola Ristović

Advokat osnivač

Krivično pravo • Zastupanje pred medjunarodnim sudovima i telima • Poslovno pravo • Imigraciono pravo i pravo stranaca

Miloš Malidžan

Advokat

Građansko pravo (Sudski postupci, porodično pravo, obligaciono pravo, nasledno i izvršni postupak) • Upravno pravo • Radno pravo • Imigraciono pravo

Petar Zrelec

Advokat

Građansko pravo (sudski postupci, izvršni postupak) • Nepokretnosti • Poslovno pravo • Pravo intelektualne svojine

Đorđe Spasojević

Advokat

Građansko pravo (sudski postupci, obligaciono pravo, izvršni postupak) • Imigraciono pravo i pravo stranaca • Upravno pravo

Nikola Kovačević

Saradnik

Ljudska prava • Zastupanje pred medjunarodnim sudovim i drugim telima • Krivično pravo

Isidora Jevtić

Advokatski pripravnik

Građansko pravo (porodično i nasledno pravo) • Imigraciono pravo • Radno pravo • Poresko pravo

Uskoro opširnije...

Potrebna Vam je stručna pomoć?

Kontaktirajte nas