Izvršni postupak

U slučaju da klijent ne može da ostvari svoja prava utvrđena pravnosnažnim sudskim odlukama, odnosno izvršnim ispravama, kao poslednje sredstvo zaštite pojavljuje se izvršni postupak. Takođe, ukoliko klijent nije ostvario svoja prava na osnovu verodostojnih isprava(fakture i sl.) ponovo se javlja izvršni postupak kao sredstvo ostvarivanja tih prava.

S obzirom na važnost i brzinu samog postupka stručna pravna pomoć je jako važna kako klijent ne bi pretrpeo znatnu štetu. Pružamo svu vrstu pravne zaštite u izvršnim postupcima: sastavljanje predloga za izvršenje, predloga za izricanje privremenih i prethodnim mera; ostalih podnesaka; zastupamo stranke pred sudovima i javnim izvršiteljima, a sve u postupku izvršenja.

Potrebna Vam je pomoć u ovoj oblasti?

Kontaktirajte nas