Kompanijsko i privredno pravo

Advokatska kancelarija Ristović bavi se pružanjem pravnih usluga u oblasti kompanijskog i privrednog prava. Prvenstveni cilj nam je da našim klijentima pružimo profesionalnu i kvalitetnu uslugu, kao i da mu na taj način omogućimo da ostvari maksimizaciju profita. Prilagođavamo pravne savete ciljevima naših klijenata.

Bavimo se osnivanjem svih vrsta privrednih društava, sastavljanjem opštih akata, izradom ugovora/ odluka o osnivanju, izradom statuta privrednih društava i svih drugih internih korporativnih akata (sednice pravnih lica i sl.). Zastupamo u privrednim, kao i u stečajnom postupku. Takođe, usluge naše advokatske kancelarije često podrazumevaju i savetovanja u vezi sa statusnim promenama, upravljanjem kompanijom, izradom pravnih analiza, kao i likvidacijom kompanija.

Odlikuje nas visok nivo profesionalnosti, temeljnog i stručnog pružanja usluga.

Potrebna Vam je pomoć u ovoj oblasti?

Kontaktirajte nas