Krivično pravo

Zastupamo klijente pred svim organima koji učestvuju u vođenju krivičnog postupka, kako na teritoriji Republike Srbije, dok na teritorijama strane države učestvujemo kao konsultanti i ukazujemo pravnu pomoć u skladu sa važećim domaćim propisima zakonima, kao i zakonima strane države.

Ove usluge obuhvataju kako samo vođenje krivičnog postupka, tako i postupke po vanrednim pravnim sredstvima i pred sudovima radi ostvarivanja prava neosnovano osuđenih lica.

Advokatska kancelarija postupa po krivičnopravnim predmetima duži niz godina i poseduje veći broj predmeta u kojim je učestvovala kao branilac okrivljenih lica pred sudovima u Republici Srbiji.

Maksimalno smo posvećeni odbrani svojih klijenata u svim slučajevima u kojima je klijentima neophodna stručna i pravovremena advokatska pomoć.

Potrebna Vam je pomoć u ovoj oblasti?

Kontaktirajte nas