Nasledno pravo

U domenu naslednog prava naš tim poseduje stručno znanje te pružamo usluge u ostavinskim postupcima pred Javnim beležnikom kao i pred svim sudovima. Bavimo se izradom svih nasledno pravnih ugovora vezanih za raspodelu imovine (ugovora o poklonu, raspodeli imovine za života, ugovora o doživotnom izdržavanju, testamenta). Takođe, pružamo podršku klijentima za zakazivanje overe ugovora kod javnog beležnika, kao i pripremu i pregled dokumentacije.

Potrebna Vam je pomoć u ovoj oblasti?

Kontaktirajte nas