Porodično pravo

U oblasti porodičnog prava pružamo pravne usluge u brakorazvodnim sporovima, sporovima radi vršenja roditeljskog prava, zakonskog izdržavanja, sastavljanje predloga za sporazumni razvod braka i zastupanje stranaka u postupku povodom sporazumnog razvoda braka i dr.

Naše usluge pružamo kako pred sudovima u Republici Srbiji tako i pred svim Centrima za socijalni rad.

Potrebna Vam je pomoć u ovoj oblasti?

Kontaktirajte nas