Postupak po privrednim prestupima

U postupcima pred privrednim sudovima po privrednim prestupima pružamo odbranu u svim fazama postupka, podnosimo pravne lekove i zastupamo interese pravnih lica oštećenih u stečajnom postupku.

Naš pristup u ovom postupku se zasniva na prethodnoj detaljnoj analizi i izrade izveštaja o navedenom nakon čega ćemo predložiti naredne korake u vezi s postupkom.

Naša advokatska kancelarija će se potruditi da se ovakav postupak najmanje oseti u redovnom poslovanju na pravno lice ili preduzetnika.

Potrebna Vam je pomoć u ovoj oblasti?

Kontaktirajte nas