Pravo intelektualne svojine

U današnjem poslovnom ambijentu, značaj intelektualne svojine, kao i njena zaštita sve više dobijaju na značaju za fizička lica, a pogotovo za pravna lica, za koje predstavlja odlučujući faktor ekonomskog razvoja. Razumevajući poslovni ambijent, kao i trendove njegovog razvoja pružamo usluge svih vrsta savetovanja klijenata u oblasti prava intelektualne svojine, a naši advokati su specijalizovani za pružanje saveta u sledećim oblastima:

Potrebna Vam je pomoć u ovoj oblasti?

Kontaktirajte nas