Radno pravo

Poslednjih godina svedoci smo sve većih i intenzivnijih promena na tržištu rada, nova zanimanja, nova tehnologija, kao i novi uslovi rada poput rada na daljinu, sve više postaju perspektiva i lokalnih tržišta. Upravo iz navedenih razloga, prava strategija upravljanja ljudskim resursima, kao i mogućnost prilagođavanja na promene, bilo da je reč o onim pozitivnim ili negativnim, postaju neophodni preduslovi za uspešno poslovanje. Zato naša kancelarija posebnu pažnju posvećuje problemima sa kojim se susreće današnje tržište rada, kao i izazovima koji nas čekaju u budućnosti i predstavlja pravi izbor ka uspešnom poslovanju.

Spektar usluga koje pružamo uključuju i pravne savete, kako fizičkim, tako i pravnim licima. Bavimo se sastavljanjem ugovora o radu, pravilnika o radu, pravilnika o sistematizaciji i drugih radno pravnih akata. Takođe, bavimo se usklađivanjem sa zakonom o sprečavanju zlostavljanja na radu, kao i sa zakonom o zaštiti uzbunjivača. Zastupamo klijente u radnim sporovima povodom nezakonitog otkaza, neisplaćene zarade, povrede na radu i drugim uskraćivanjem prava zaposlenih.

Potrebna Vam je pomoć u ovoj oblasti?

Kontaktirajte nas